-

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


باز کردن قاب روي فرمان پژو405
 
آموزش باز کردن پمپ هیدرولیک 405(مدل پایین) – تیونینگ تاک …
tuningtalk.com › … › سیستم تعلیق ؛ فرمان ؛ رینگ و لاستیک
Translate this page
Mar 23, 2015 – این آموزش برای باز کردن پمپ هیدرولیک پژو-سیتروئن مشکی که قدیم روی 405 و پارس میزاشتن هست.من خودم پمپ رو باز کردم اما چون جنس خوب کاسه نمد توی این تعطیلات گیرم نیومد و ماشین هم لازم بود مجبور شدم دوباره ببندمش تا سر فرصت دوباره بازش کنم 1. تسمه دینام رو آزاد میکنید و بعد لوله های فشار …
چگونه غربیلک فرمان ایربگ دار را باز کنیم ؟ – تیونینگ تاک …
11 Jun 2015
فلاشر هنگام قفل/باز کردن درب ها (بدون دزدگیر) – تیونینگ تاک …
23 Feb 2014
باز كردن و تعويض كيلومتر پژو و سمند – صفحه 85 – تیونینگ …
30 Dec 2013
آموزش باز و بسته کردن رودری 405 و پارس – تیونینگ تاک …
31 Oct 2012
More results from tuningtalk.com
[PDF]ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎن از روي ﺧﻮدروﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 405 ﻋﮑﺲ ﺷ
www.taha-co.com/elFinder/files/namayandegi/WI-01-09-405.pdf
Translate this page
ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺑﺎزﮐﺮدن. ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز. ﻋﮑﺲ. 1. ﺧﻮدرو را داﺧﻞ ﺟﮏ دو ﺳﺘﻮﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﭻ ﭼﺮﺧﻬﺎ را ﺷﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﺑﻮﮐﺲ 19 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي. ﺗﺮﮐﻤﺘﺮ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل 95NM ﻧﯿﺮو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺴﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد ). 2. ﺟﮏ و ﺧﻮدرو را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﭼﺮﺧﻬﺎي ﺟﻠﻮ را ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﺟﮏ دو ﺳﺘﻮﻧﻪ. 3. ﻣﻬﺮه اﺗﺼﺎل ﺳﯿﺒﮏ ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﭘﯽ را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﺑﻮﮐﺲ 16 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي. ﺗﺮﮐﻤﺘﺮ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل 35NM ﻧﯿﺮو را …
دانلود فور آی – آموزش بازوبست داشبورد پژو405
https://www.download4i.com/…/199-peugeot-405-dashboard-trainin…
5 days ago
نحوه باز کردن قاب ورود هوا به اتاق نحوه باز کردن کلیدهای روی کنسول وسط باز کردن قاب روی ایرکاندیشن نحوه باز کردن سیم کشی داخلی پژو نحوه باز کردن قاب فرمان نحوه …
آموزش بازکردن داشبورد و ملحقات پژو 405 و پارس – کارگیک

 NS